Drainage, riolering en hemelwaterafvoer

Drainage
Heeft u problemen met overtollig regenwater?  Door het goed aanleggen van hemelwaterafvoer en drainage zorgen we ervoor dat het regenwater goed weg kan lopen.  

Wateroverlast kun je grondig aanpakken door een drainagesysteem door de hele tuin aan te leggen. Zo’n systeem bestaat uit drainagebuizen – pvc-buizen omkleed met kokos of synthetische stof. In die buizen zitten duizenden gaatjes waardoor het water erin loopt en afgevoerd kan worden. Het doek eromheen zorgt ervoor dat de gaatjes door de omliggende grond niet verstopt raken.
De diepte waarop de buizen worden gelegd, is afhankelijk van de hoogte van het grondwaterpeil – daar moeten ze boven liggen. Het aanleggen van zo’n drainagesysteem is een precisiewerkje.

Voor ieder type grondsoort zoals klei-, zand- of veengrond hebben wij de geschikte drainagebuis. 

Heeft u veel last van water op uw terras of de bestrating? Speciaal daarvoor gebruiken wij geschikte goten en  kunnen mooi verzonken tussen de straatstenen worden geplaatst. Die worden aangesloten op de drainagebuizen. Onder je terras is drainage extra belangrijk, omdat het vocht daar bij vorst uitzet en ervoor zorgt dat de stenen omhoog komen. 

Riolering
Een riolering aanleggen moet vakkundig gebeuren. Wanneer een riolering fout is aangelegd, kan de riolering niet naar behoren
functioneren waardoor u snel last heeft van problemen.
Rioolverstopping, lekkages en stankoverlast zijn het gevolg en dit is geen pretje te noemen.
Door de nodige ervaring en professioneel materiaal kunnen wij de riolering aanleggen, zodat deze niet snel meer zal verzakken of
beschadigen.

Hemelwaterafvoer

Een hemelwaterafvoer is een systeem dat overtollig regenwater opvangt en afvoert. Als het water vrij wegstroomt, kan het zich nergens verzamelen of ophopen.  Wij sluiten de hemelwaterafvoer aan op het riool, een aparte afvoer richting een sloot of een infiltratieput of infiltratiekrat. Bij infiltratie wordt regenwater gedoseerd aan de grond afgegeven.